مرور رده

Kerio Control

Backup و Restore در Kerio Control

برای حفظ امنیت و اطلاعات Kerio Control همیشه سعی کنید یک Backup داشته باشید تا در مواقع ضروری بتوانید از فایل Backup استفاده کنید و اطلاعات قبیل را به سرور برگردانید. در Kerio Control می توانید به ۲ روش Backup تهیه کنید: روش اول استفاده از MyKerio  که در فضای ابری این فایل برای شما ذخیره خواهد شد. در روش دوم می توانید فایل Backup را در FTP سرور…
ادامه مطلب ...