مرور رده

مایکروسافت

آموزش های مایکروسافتی

معرفی،توصیف و تشرح مفاهیم اولیه Active Directory-بخش دوم شبکه های دامین

در مقاله قبل در مورد شبکه های WorkGroup صحبت کردیم و به چالش های پیش رو در این شبکه پرداختیم. در شبکه های Domain این موارد برطرف خواهد شد ، تا بتوانید به بهترین نحو از این مدل شبکه استفاده کنید. از این مقاله به بعد به طور خاص به شبکه Domain Model می پردازیم و ضمن معرفی این نوع شبکه اصطلاحاتی را که در این نوع شبکه استفاده می شود تعریف و تشریح می…
ادامه مطلب ...