مرور رده

System Center

ایجاد Provisioning Package با استفاده از Windows Configuration Designer

در آموزش قبل درباره Provisioning Package ها صحبت کردیم. همچنین روش دانلود Windows Configuration Designer توضیح داده شد. در این آموزش می خواهیم بدانیم که چطور با استفاده از WCD می توانیم فایل های ppkg را تولید و پیکربندی نماییم. در انتها یکی از روش های اعمال آن ها نیز توضیح داده می شود. ایجاد فایل Windows Provisioning Package برنامه Windows…
ادامه مطلب ...