مرور رده

Backup & Replication Software

مدیریت دسترسی کاربران در Veeam Backup and Replication

یکی از امکانات مفید و جالب نرم افزار Veeam Backup and Replication نسخه ۹.۵ قابلیت تعیین حد دسترسی کاربران برای اجرای عملیات مختلف است. این بخش که با نام Users and Roles شناخته می شود ، دارای ۴ سطح دسترسی می باشد. در این مقاله به نحوه تعیین سطح دسترسی و توضیحات مربوط به هر دسترسی می پردازیم. انواع دسترسی در Veeam Backup and Replication همان طور که…
ادامه مطلب ...