مرور رده

OpManager

ترسیم نقشه شبکه با قابلیت Business views در OpManager

Business views در OpManager ارائه یک نمایش گرافیکی از دستگاه ها با توجه به خدمات کسب و کار آنها را تهیه می کنند. این در دسترس بودن برنامه های کاربردی حیاتی کسب و کار را در همه زمان ها تضمین می کند و به عیب یابی سریع تر کمک می کند. می توانید به صورت گرافیکی یک نمای گرافیکی از شبکه خود ترسیم کنید. با استفاده از امکان موجود در Business views این…
ادامه مطلب ...