مرور رده

VirtualBox

نحوه Snapshot گرفتن از ماشین های مجازی در VirtualBox

Snapshot چیست؟ با استفاده از Snapshot میتوانید از وضعیت کنونی ماشین‌‌مجازی نسخه‌‌ای تهیه کنید. سپس بر‌‌ روی ماشین‌‌مجازی تغییراتی ایجاد کنید. اگر در این بین به مشکلی برخورد کردید میتوانید به‌‌وسیله باز‌‌گرداندن Snapshot، به حالت اولیه برگردید. فرض کنید، قصد دارید تغییری در سیستم‌‌عامل ماشین‌‌مجازی اعمال کنید ولی از نتیجه تغییر اطمینان ندارید، در…
ادامه مطلب ...