مرور برچسب

combine two internet

شاید برای شما پیش آمده باشد که در شرکت چند خط اینترنت داشته باشید و قصد داشته باشید ترافیک هر دو خط را با هم ترکیب کنید. برای مثال دو خط با پهنای باند  ۲M داریم که می خواهیم از تمام این پهنای باند یعنی ۴M استفاده کنیم.برای این کار سناریوی ما به شرح ذیل می باشد: Local Computers: 172.16.10.0/24…
ادامه مطلب ...