مرور برچسب

DCUI

فرض کنید شما چندین سرور فیزیکی را توسط یک vCenter مدیریت می کنید و نمی خواهید کسی بتواند به صورت فیزیکی روی DCUI (محیط اصلی ESXI) لاگین کند . در این حالت گزینه Lockdown Mode را فعال می کنید. این گزینه دو حالت دارد ، حالت Normal  که در آن مدیریت فقط توسط vCenter و در صورت اشکال در ارتباط توسط یوزرهای…
ادامه مطلب ...