مرور برچسب

DID

در آموزش قبلی درباره نحوه تنظیمات Elastix 4 جهت استفاده از سیپ ترانک مخابرات   صحبت نمودیم.  حتما تا به حال مشاهده کرده اید که بعضی از سازمان هایی که از SIP Trunk مخابرات استفاده نموده اند این امکان را دارند که با گرفتن 5 شماره اول یکسان و سپس سه شماره بعدی به عنوان داخلی و متغیر ، به صورت مستقیم…
ادامه مطلب ...