مرور برچسب

Disk

هنگامی که یک ماشین مجازی ایجاد می کنید باید در هنگام انتخاب دیسک فضای مشخصی را اختصاص دهید و ماشین مجازی از این فضای تعیین شده استفاده کند و بیشتر از این مقدار حق استفاده ندارد. البته راه هایی برای افزایش  دیسک وجود دارد که می توانیم از این راه ها استفاده کنیم.اما در این مقاله میخواهیم…
ادامه مطلب ...