مرور برچسب

Domain Contorller

در مقاله های قبلی درباره FSMO ها یا ّFlexible Single Master Operator ها آشنا شدیم. می دانیم که اگر بخواهیم یک سرور Domain Controller را به هر دلیلی از دامین حذف نماییم ، بایستی بررسی کنیم که کدام یک از FSMO ها بر روی آن قرار گرفته اند. در صورتی که Domain Controller مذکور ، مدیریت یکی از ۵ نقش اصلی…
ادامه مطلب ...