مرور برچسب

error

یکی از خطاهایی که در زمان نصب نقش WSUS در ویندوز سرور ۲۰۱۲ و ۲۰۱۶ به وفور رخ می دهد ، این Error است : “the operation cannot be completed because the server that you specified requires a restart”آن طور که از متن پیغام بر می آید ، بنا به دلیل نامشخصی ، ویندوز عملیات معلقی دارد ، که باید طی یک…
ادامه مطلب ...