مرور برچسب

FSMO

فعال سازی کنسول Active Directory Schema

می دانیم که از طریق کنسول Active Directory Schema امکان انتقال Schema دامین از یک Holder به Holder دیگر امکان پذیر است. در حالت عادی کنسول مربوط به Active Directory Schema در قسمت Administrative Tools دامین کنترلر وجود ندارد. در این آموزش…
ادامه مطلب ...

انتقال Domain Naming Master از یک DC به DC دیگر

در مقاله های قبلی درباره جا به جایی Domain Wide FSMO ها از یک دامین کنترلر به دامین کنترلر دیگر توضیح دادیم و روش انجام آن را فرا گرفتیم. همچنین در مقاله FSMO ها و کنسول های Domain Controller دانستیم که نقش Domain Naming Master از کنسول…
ادامه مطلب ...

انتقال Domain Wide FSMO از یک DC به DC دیگر

در آموزش های قبلی تک تیک درباره Flexible Single Master Operator ها صحبت کردیم و گفتیم که FSMO به دو دسته Forest Wide و Domain Wide تقسیم بندی می شود. Role های Forest Wide را در این مقاله و نقش های Domain Wide را در این مقاله توضیح دادیم.…
ادامه مطلب ...

Flexible Single Master Operator یا FSMO در اکتیو دایرکتوری – قسمت دوم

در مقاله قبل از این سری آموزش درباره FSMO Roles به طور کلی توضیح دادیم. همچنین نقش های Forest Wide با جزئیات بررسی شدند. در این آموزش جزئیات Role های Domain Wide را مورد بررسی قرار خواهیم داد. نقش های Domain Wide بسیار بیش تر از Forest Wide…
ادامه مطلب ...