مرور برچسب

Group Policy

آیا می خواهید حساب کاربری پنهانی مدیر سیستم را در ویندوز ۱۰ فعال کنید ؟ در اینجا ۳ روش برای انجام کارها وجود دارد. به طور پیش فرض در ویندوز ۱۰ حساب کاربری Administrator فعال نمی باشد. این بدان معنی نیست که، این حساب کاربری مهم نیست بلکه بالعکس و برای افزایش امنیت و اینکه کمتر کاربری ممکن است در…
ادامه مطلب ...
یکی از خطاهایی که در زمان نصب نقش WSUS در ویندوز سرور ۲۰۱۲ و ۲۰۱۶ به وفور رخ می دهد ، این Error است : “the operation cannot be completed because the server that you specified requires a restart”آن طور که از متن پیغام بر می آید ، بنا به دلیل نامشخصی ، ویندوز عملیات معلقی دارد ، که باید طی یک…
ادامه مطلب ...