مرور برچسب

Groups Exchange

در این مقاله قصد داریم به بررسی گروه های مختلف در Exchange 2016  بپردازیم، با تک تیک همراه باشید:Distribution Groupفرض کنید شما مجبورید  یک ایمیل را برای تمام افراد قسمت فروش ارسال کنید در قسمت TO باید تمام آدرس ایمیل های کارمندان قسمت فروش را وارد کنید و حدوداً 100 نفر می باشند و…
ادامه مطلب ...