مرور برچسب

HA

در دیتاسنترها و شبکه های Enterprise ، یک از علت های استفاده از تکنولوژی های مجازی سازی ، راه اندازی HA یا High Availability و FT یا Fault Tolerance است. در صورتی که یک بار به عنوان کارشناس مجازی سازی در سازمان هایی که HA و FT در سطح مجازی دارند کار کرده باشید ، می دانید که در چنین زیرساخت هایی گاهی…
ادامه مطلب ...