مرور برچسب

ICND

پیش از این اهمیت اخذ مدرک CCNA را در این پست توضیح داده بودیم. در حالی که شبکه های Enterprise در حال گذار به معماری Controller Based هستند ، توانایی ها و دانش مورد نیاز برای مهندسان شبکه نیز در حال تغییر است. به جهت همین تغییرات شرکت Cisco نیز به عنوان یکی از پرچمداران این مهم ، پیوسته در حال…
ادامه مطلب ...