مرور برچسب

In-Call Asterisk Attended Transfer

در آموزش های گذشته توضیح دادیم که چطور می توانید از فکس Elastix استفاده کنید. همچنین در مطلبی جداگانه نحوه مدیریت کاربران و گروه ها برای ارسال و دریافت Fax از طریق الستیکس بیان شد. در نوشته پیش رو یکی از روش های جالب ارسال Fax آموزش داده خواهد شد که در آن شما خواهید توانست از دستگاه تلفن خود جهت…
ادامه مطلب ...