مرور برچسب

IPSec

برای ایجاد تانل EOIP ، هر دو روتر باید میکروتیک و IP آدرس اینترنتی Static داشته باشند. به سناریوی زیر توجه کنید، می خواهیم دو بستر شبکه مختلف را با پروتکل EOIP و به صورت امن به هم متصل کنیم:با Winbox به روتر شماره یک خود متصل شوید و از منو سمت چپ برروی…
ادامه مطلب ...